Trung tâm thương mại và dịch vụ kỹ thuật máy công trình

                                    Trade and  technology services machine construction centre

IMG_0946

Sửa chữa lu Hamm

Giá:Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Khăc phục, sửa chữa tất cả các hư hỏng hệ thống điện, động cơ, thủy lực của tất cả các dòng lu HAMM 3410, 3412, 3520HT, HD90, DV90…..

IMG_3576 IMG_3575 IMG_3574

IMG_0905